درباره الیسه

شركت زعفران اليسه از سال ٩٤ فعاليت خود را در قالب نمايش و عرضه زعفران اصيل ايراني براي هموطنان عزيز و ساير كشورها آغاز نموده .

هدف الیسه

هدف ما عرضه زعفران سرگل ممتاز بابالاترين كيفيت در داخل كشور طبق آناليزهاي استاندار آزمايشگاهي جهاني و صادرات زعفران با كيفيت نگين و سرگل ممتاز ميباشد.

بسته بندی زعفران الیسه

باتوجه به اينكه زعفران گياه كاملا حساسي در مقابل تابش نور ميباشد لذا شركت زعفران اليسه با بسته بندي هاي كاملا متفاوت و بهداشتي طبق استاندارد هاي جهاني بسته بندي هاي خود را طراحي نموده تا زعفران اليسه از تابش نور در امان باشد و همچنين از سلفون هاي ضد الكتريسيته و کاغذ ایدربورد ضد رطوبت استفاده نموده تا محصول در مناطق با رطوبت بالا براي مدت طولاني تري كيفيت خود را حفظ نمايد.